Krzyżowa kolateralizacja

Category: Karty Kredytowe
17 lutego 2021

Co to jest krzyżowa kolateralizacja?

Zabezpieczenie krzyżowe to czynność polegająca na wykorzystaniu składnika aktywów stanowiącego zabezpieczenie pierwszej pożyczki jako zabezpieczenia drugiej pożyczki. Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacić w terminie zaplanowanych spłat pożyczki, pożyczkodawcy, których to dotyczy, mogą ostatecznie wymusić likwidację składnika aktywów i wykorzystać wpływy do spłaty.

Zabezpieczenie krzyżowe można zastosować do różnych form finansowania, od kredytów hipotecznych po karty kredytowe.

Kluczowe wnioski
 • Zabezpieczenie krzyżowe polega na wykorzystaniu składnika aktywów, który jest już zabezpieczeniem jednej pożyczki, jako zabezpieczenia drugiej pożyczki.
 • Pożyczki mogą być tego samego rodzaju – druga hipoteka jest uznawana za zabezpieczenie krzyżowe – ale zabezpieczenie krzyżowe obejmuje również wykorzystanie aktywów, takich jak pojazd, do zabezpieczenia innego rodzaju finansowania, na przykład karty kredytowej.Klauzule dotyczące wzajemnych zabezpieczeń można łatwo przeoczyć, pozostawiając ludzi nieświadomymi na wiele sposobów, w jakie mogą utracić swoją własność.Jak działa krzyżowa kolateralizacja

  Zabezpieczenie krzyżowe jest powszechne w przypadku kredytów na nieruchomości. Na przykład zaciągnięcie drugiej hipoteki na nieruchomości jest uważane za formę zabezpieczenia krzyżowego. W takim przypadku nieruchomość stanowi zabezpieczenie pierwotnej hipoteki. Drugi kredyt hipoteczny wykorzystuje następnie kapitał własny, który właściciel nieruchomości zgromadził jako zabezpieczenie.

  Istnieje odwrotna okoliczność, w której w grę wchodzi krzyżowe zabezpieczenie. Wiele nieruchomości może być wymienionych jako zabezpieczenie jednej pożyczki, co zwykle ma miejsce w przypadku ogólnego kredytu hipotecznego.

  Pożyczki objęte zabezpieczeniem krzyżowym nie muszą być tego samego rodzaju. Zabezpieczenie krzyżowe obejmuje również wykorzystanie składnika aktywów, takiego jak pojazd, do zabezpieczenia różnych innych rodzajów finansowania lub instrumentów finansowania, takich jak karty kredytowe.

  Zagrożenia krzyżowej kolateralizacji

  Klauzule dotyczące wzajemnych zabezpieczeń można łatwo przeoczyć, pozostawiając ludzi nieświadomymi na wiele sposobów, w jakie mogą utracić swoją własność. Instytucje finansowe często wzajemnie zabezpieczają nieruchomości, jeśli klient zaciąga jeden ze swoich kredytów, a następnie korzysta z innego finansowania z tego samego banku. (Chociaż zrobią to, jeśli wszystko pozostanie „na miejscu, wśród banków panuje niechęć do krzyżowego zabezpieczenia majątku, który jest już używany do zabezpieczenia finansowania w innej instytucji).

  Na przykład konsumenci, którzy uzyskują finansowanie od kasy na zakup pojazdu, mogą podpisać umowę pożyczki, w której pojazd jest zabezpieczony. Konsument może nie być świadomy tego, że umowa pożyczki może przewidywać, że pojazd będzie również wykorzystywany jako zabezpieczenie wszelkich innych pożyczek lub kredytów zaciągniętych w tej spółdzielczej kasie kredytowej. Zastaw nałożony na samochód z początkowej pożyczki miałby wówczas zastosowanie do wszystkich innych rachunków finansowych, które konsument otwiera w tej instytucji.

  Sytuacja ta może doprowadzić do niefortunnej sytuacji, w której konsument, który spóźnia się z opłaceniem rachunku karty kredytowej – karty wydanej przez spółdzielczą kasę pożyczkową – ma przejęty samochód, mimo że spłacają już swój samochód.

  Krzyżowe zabezpieczenia i upadłość

  Konsumenci, którzy ogłaszają upadłość, gdy część ich majątku jest objęta zabezpieczeniem krzyżowym, mogą próbować zawrzeć umowy potwierdzające całość finansowania zabezpieczonego tym zabezpieczeniem. Następnie kontynuowaliby spłaty tych pożyczek, aby zachować posiadanie nieruchomości. Inną opcją jest zezwolenie na przejęcie zabezpieczenia. Długi, które zostały zabezpieczone tym zabezpieczeniem, zostałyby umorzone po zakończeniu upadłości, ale majątek nie byłby już w ich posiadaniu.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy